Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

divendres, de febrer 01, 2008

Els espais parcel·lats a l'edat mitjana: els terrers de les bastides occitanes


Cédric LAVIGNE, Essai sur la planification agraire au Moyen Âge. Les paysages neufs de la Gascogne médiévale (XIIIe-XIVe siècles), Ausonius Publications, Bordeus, 2002, 299 pàgs.
Aprofitant les aportacions teòriques i metodològiques de les recerques dutes a terme sobre els cadastres d'època romana, en aquest llibre s'intenta tenir, mitjançant l'estudi dels paisatges nous de la Gascunya, una caracterització de la planificació agrària medieval. Índex: I: Marc d'estudi, materials i mètode de l'enquesta. II. El problema del reconeixement dels parcel·laris planificats de l'edat mitjana: assaig de trobar uns models de les formes. III. De l'estudi de les formes a l'estudi de les mesures: l'arpent, realitat i discurs. IV: Les planificacions modestes. V: La borda, cap de pont de la conquesta de noves terres. VI. Elements de síntesi.