Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

dilluns, de febrer 14, 2005


Herbert Jankuhn, Einführung in die Siedlungsarchäologie, Walter de Gruyter, Berlín, 1977

Aquest llibre és un manual introductori sobre l’arqueologia del poblament (Siedlungarchäologie) a Alemanya. S’hi presenten les característiques i la metodologia d’aquesta mena d’estudis que han permès de conèixer més bé la història d’aquest país.
Els seus principals apartats són:
I. Fonaments de la recerca de l’arqueologia del poblament.
1. El terme “arqueologia del poblament”. 2. La situació de l’arqueologia del poblament en la història dels estudis del poblament. 3. Les fonts per a la recerca de l’arqueologia del poblament. 4. Els mètodes. 5. Condicionaments del territori.
II. Exemples d’estudis d’arqueologia del poblament.
6. Recerques sobre els processos de colonització. 7. Les comunitats. 8. Els llocs sagrats i llur interès en les recerques d’arqueologia del poblament.
III. Els resultats dels estudis d’arqueologia del poblament per a altres camps de recerca.
9. Coneixements d’història econòmica. 10. Testimonis de l’arqueologia del poblament en relació amb qüestions sobre la societat. 11. Testimonis de l’arqueologia del poblament en relació amb qüestions plantejades sobre unitats ètniques i sobre llurs límits.IV. Conclusions: Origen i transformació del paisatge en la perspectiva de la recerca de l’arqueologia del poblament.

Posted by Hello