Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

dimarts, d’abril 03, 2007

Poblament a l'altiplà d'Aubrac

Laurent Fau (dir.), Les Monts d'Aubrac au Moyen Âge. Genèse d'un monde agropastoral, dAf 101, París 2006, 214 pàgs.
Un dels aspectes més importants d'aquest estudi plurisdiciplinari és el coneixement de l'hàbitat, en part dispers, en aquest altiplà del nord d'Occitània als segles XI i XII. S'hi analitzen les explotacions agrícoles permanents (el mas) i també les explotacions temporals (els "mazucs" o "traps" ["burons" en francès], que corresponen a les nostres bordes), situades entre els 1.100 i els 1.300 m d'altitud.
Sumari: 1. Presentació geogràfica i geomorfològica. 2. L'Aubrac abans de l'arribada dels monjos. 3. L'Aubrac a l'època de la Domeria [un hospital]. 4. L'hàbitat permanent. 5. L'hàbitat temporal. 6. L'artesanat i la protoindústria.