Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

dissabte, de juny 04, 2005

El castell i el paisatge


O. H. Creighton, Castles and Landscapes, Continuum, Londres, 2002.
Per primera vegada, els castells són estudiats no com un fenomen isolat, sinó en relació amb llur entorn humà i amb l'entorn natural. Més enllà d'ésser un llibre sobre castells, aquest estudi analitza l'impacte del poder i de l'autoritat damunt del paisatge.
1. Introducció. 2. Els castells i llur context. 3. Ubicació del castell i distribució. 4. El castell com a icona: paisatges d'status i simbolisme. 5. El castell com a centre d'un domini: paisatge dominical. 6. Poder, patrons i parròquia: el castells i els paisatges eclesiàstics. 7. Castells i urbanisme. 8. Els castells al món rural. 9. Panoràmica.
Posted by Hello