Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

dimarts, de març 01, 2005

El paisatge medieval al Llenguadoc


Aline Durand, Les paysages médiévaux du Languedoc (Xe-XIIe siècles), Presses Universitaires du Mirail, Tolosa, 1998, 491 pàgs.

Aline Durand, historiadora i antracòloga, sap fet parlar tant els textos com els carbons de fusta que hom troba en les excavacions, per tal d'explicar-nos com eren els paisatges medievals del Llenguadoc. Demostra com, quan s'esdevingué la gènesi de l'espai rural, la fase medieval (d'una manera especial els segles X-XII) va ésser decisiva. En tres segles, la vegetació, els ecosistemes, l'hàbitat es van transformar: ens permeten de llegir el paisatge com la gran obra que feren els pagesos de l'edat mitjana, com un mirall de la societat.

Capítol 1. Material i mètode. Capítol II. Es creen els fonaments del paisatge medieval (segles X-XII). Capítol III. El paisatge vegetal: trencaments i desequilibris (segles IX-XIII). Capítol IV: De l'incultum a l'agrosistema: la construcció dels termes pobletans. Capítol V. La gestió del paisatge llenyós (segles XI-XIII). Conclusió.

Posted by Hello