Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

dimecres, de febrer 23, 2005

Organització del territori a la Catalunya Nova


Xavier Eritja, De l'Almunia a la Turris: organització de l'espai a la regió de Lleida (segles XI-XIII), Espai/temps, 35, Universitat de Lleida, Lleida, 1998.

Aquest llibre té com objectiu valorar la importància de la turris o almúnia en el procés de conquesta feudal i de colonització del territori. Conèixer el paper que va tenir la turris en l'organització del territori abans i després de la conquesta dels comtes de Barcelona i d'Urgell, esdevinguda a mitjan segle XII, és fonamental per entendre aquest període. Aquesta turris-almunia té com origen una forma d'hàbitat de tipus semidispers de l'època andalusina; es pot associar, per tant, a la qarya que trobem en altres sectors d'al-Andalus.

Apartats. 1. El concepte de turris-almunia. 2. Conquesta feudal i organització del territori. 3. Colonització feudal i 'repoblació' del territori.

Posted by Hello