Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

dilluns, de febrer 09, 2009

Estudiar el paisatge mediterrani en la llarga durada


R. GARRABOU - J. M. NAREDO (eds.), El paisaje en perspectiva histórica. Formación y transformación del paisaje en el mundo mediterráneo, Institución Fernando el Católico - Prensas Universitarias de Zaragoza, Saragossa, 2008, 414 pàgs.
Els treballs que s'apleguen en aquest llibre s'endinsen en una anàlisi de l'evolució històrica del paisatge i tenen com a objectiu fonamental aportar elements per a assolir un coneixement més bo de la crisi paisatgística actual i uns criteris per a una gestió adequada del territori. Inclou treballs de S. Riera i J.M. Palet, de J. Escalona, I. Alfonso i F. Reyes, de J. Bolòs, J. J. Busqueta, X. Eritja i M. Monjo (dedicat a "La formación y evolución histórica del paisaje de Lleida en los siglos medievales: pautas de estudio", pàgs. 117-136), d'A. Pèlachs, J.M. Soriano, J. Nadal, D. Molina i R. Cunill, d'E. Vicedo, J. Boixadera, J. R. Olarieta i J.M. Martínez, d'E. Tello, R. Garrabou i X. Cussó, etc.