Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

dimecres, d’abril 25, 2007

Els recursos naturals dels Pirineus

Aymat Catafau (ed.), Les ressources naturelles des Pyrénées du Moyen Âge à l'époque moderne. Exploitation, gestion, appropriation. Actes du Congrès International RESOPYR 1, Presses Universitaires de Perpignan, Perpinyà, 2005, 543 pàgs.
Aquest volum presenta, en 17 treballs, els resultats de dos anys de treball del grup de recerques RESOPYR, que aplegà investigadors de deu universitats dels dos vessants dels Pirineus, presentats al congrés de Font Romeu (2002). Principals apartats:
- Dinàmiques econòmiques i formació dels paisatges. Visions regionals i aproximacions de detall (amb treballs de M C Bal, M P Ruas, Ch Rendu, J Bolòs, T Mikes, M Sancho, D Brocas, A Legaz, J F Utrilla i d'altres).
- Pastoralisme i gestió dels espais pastorals (amb treballs de M Conesa, A Moraza, E Bille).
- Els boscos i llurs usos (amb treballs de V Izard, M Brunet i d'altres).
- Protoindústries de muntanya: el ferro, l'argent i el vidre (amb treballs d' I Mugueta, M Camiade, D Fontaine, A Balent).
- Els mots de la muntanya: vers un lèxic, el model de Navarra (E Ramírez Vaquera).