Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

dimecres, de setembre 26, 2007

Les sagreres: un tema fonamental en els estudis del paisatge històricVíctor FARÍAS - Ramon MARTÍ - Aymat CATAFAU, Les sagreres a la Catalunya medieval (Jornada d'estudi organitzada per l'Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines, 2000), Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines, Girona, 2007, 249 pàgs.
Inclou una presentació de Lluís To. A continuació, trobem l'estudi de V. Farías, La proclamació de la pau i l'edificació dels cementiris. Sobre la difusió de les sagreres als bisbats de Barcelona i Girona (segles XI-XIII). També: R. Martí, L'ensagrerament: utilitats d'un concepte. I, clou el llibre: A. Catafau, Les celleres del Rosselló de mitjan segle XIII a la fi del segle XV, permanències i evolució d'una forma d'estructuració del poblament.