Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

divendres, de novembre 15, 2013

Els canvis esdevinguts en els diferents paisatges francesos estudiats en la llarga durada


Vincent CARPENTIER i Philippe LEVEAU, Archéologie du territoire en France. 8000 ans d'aménagements, La Découverte, París, 2013, 175 pàgs. L'arqueologia, que fa recular a la prehistòria els primers testimonis d'ordenació i d'arranjament de l'espai, mostra també la dimensió històrica plena de complexitat d'aquest procés. Mitjançant un ampli ventall de recerques relacionades amb els diferents medis que podem trobar a França, aquest llibre proposa un recorregut temàtic a través del territori i mostra la contribució de l'arqueologia amb vista a una comprensió dels paisatges i de les formes d'organització de l'espai que podem trobar a la base d'aquests paisatges. Índex: 1. Els cursos d'aigua. 2. Les muntanyes. 3. El litoral. Dues zones humides arranjades: la Camarga i els aiguamolls de La Dives. Cartografia. 4. Els camps. 5. L'hidraulisme. 6. Les ciutats. Conclusió. Bibliografia. Índex.