Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

dilluns, de juny 18, 2012

La importància dels conills


Tom WILLIAMSON, Rabbits, warrens and Archaeology, Tempus, Stroud, 2007, 190 pàgs. Algunes vegades els medievalistes ens hem qüestionat sobre la importància dels conills i de la cacera de conills a l'edat mitjana. De fet, en l'escultura medieval catalana trobem escenes on es representa un home que ha caçat un conill [així a l'església de Sant Vicenç del Sallent, a la Garrotxa]. En aquest llibre anglès, Tom Williamson parla de la importància que tenia la "indústria" dels conills a l'Anglaterra medieval i moderna. Ens parla de les restes de caus, de monticles i de construccions destinats als conills, com a demostració de la importància que tenia aquest animal (i la seva cacera) per a l'economia de l'època. L'autor d'aquest llibre crida l'atenció sobre el fet que els caus de conill tingueren una gran importància en el món agrícola dels seus avantpassats i que la creació d'espais destinats als conills va tenir una gran importància en el disseny d'alguns paisatges. Els apartats més importants del volum són: 1. El conill a la Gran Bretanya. 2. Els monticles ("pillow mounds"). 3. Altres característiques dels caus. 4. Els paisatges dels caus de conills. 5. Caus i arqueòlegs. 6. El simbolismne dels caus de conills. Al final hi ha una conclusió i un apartat dedicat a la bibliografia.