Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

dimarts, de març 16, 2010

Com era i com és l'horta andalusina i feudal a València


Ferran ESQUILACHE MARTÍ, Història de l'horta d'Aldaia. Construcció i evolució d'un paisatge social, Ajuntament d'Aldaia, Aldaia, 2007, 164 pàgs.
Com diu l'autor "és un estudi de les relacions socials que al llarg de la història han anat actuant sobre l'horta d'Aldaia, fins a formar el paisatge que hui coneixem." S'hi utilitzen les tècniques de l'anomenada arqueologia hidràulica per reconstruir els sistemes hidràulics i per fer una proposta sobre les diferents etapes constructives a partir de les característiques que cada societat ha deixat reflectides al paisatge. També, s'utilitzen els documents d'arxiu per indagar sobre les relacions socials que es desenvoluparen al voltant del treball dels pagesos en aquest territori situat a l'oest de la ciutat de València.
Índex dels principals apartats: Descripció del sistema de regadiu. L'horta andalusina. L'horta feudal. L'horta contemporània. Annexos.
Amb relació als treballs fets per aquest autor i per altres joves medievalistes que treballen a la Universitat de València: www.harca.org