Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

dimarts, de juliol 07, 2009

Una aproximació interdisciplinària al paisatge medieval de Devon i Cornualla (Anglaterra)


Sam TURNER (ed.), Medieval Devon and Cornwall. Shaping an Ancient Countryside, Windgather Press, Macclesfield, 2006, 176 pàgs.
Segons els autors, el món rural de Devon i Cornualla preserva un llegat del passat medieval sorprenentment molt ric. Aquest llibre explora els diferents elements que han format aquest paisatge històric: les capelles, les creus de terme, els castells i les mines, els canvis produïts per obtenir estany i les formes allargades dels camps i, per damunt de tot, la forma intrincada de les cledes o marges dels camps i dels camins ondulats. Entre els anys 500 i 1700 un seguit de revolucions transformaren l'estructura del paisatge rural al sud-oest de la península britànica. Aquest llibre explica la història d'aquests canvis i també s'endinsa en el coneixement de com la gent va sentir l'experiència de viure en el paisatge que tenia entorn seu.
Amb contribucions de Ralph Fyre sobre les aportacions de l'estudi dels pol·lens al coneixement dels canvis del paisatge, de Sam Turner sobre el paisatge cristià, de Peter Herring sobre els camps allargats (llenques o strip fields), de Oliver Creighton i J P Freeman sobre els castells, de Phil Newman sobre el treball de l'estany i de Lucy Franklin sobre el folklore i els paisatges imaginats.