Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

dilluns, de maig 18, 2009

Aportació de l' HLC a l'estudi del paisatge històric de Devon (Anglaterra)


Sam TURNER, Ancient Country: the Historic Character of rural Devon. A report on the Devon Historic Landscape Characterisation Project, Devon Archaeological Society, Exeter, 2007, 185 pàgs.

Aquest llibre ofereix una introducció al paisatge històric de Devon (Anglaterra) i presenta una nova forma de fer una arqueologia del paisatge d'aquest comtat, basada en l'ús dels resultats del projecte Devon Historic Landscape Characterisation (HLC), dut a terme entre els anys 2001 i 2005. Amb aquest treball se'ns mostra com, amb l'estudi del paisatge històric, podem comprendre millor la vida dels nostres avantpassats i també l'entorn rural que ha arribat fins a l'actualitat. El primer capítol planteja un estat de la qüestió sobre el caràcter històric de les principals regions britàniques. El capítol segon descriu la metodologia aplicada pel projecte Devon HLC. En el tercer capítol s'estudien els camps, l'origen dels quals podem datar en l'època medieval. El capítol quart s'interessa per la gènesi dels tipus de gestió del territori més importants, incloent-hi també l'ús dels vergers, els prats inundables, els boscos i les landes. En el capítol cinquè, a partir de les dades incloses en el projecte HLC, s'intenta entendre la diversitat de paisatges que podem trobar en cadascuna de les comarques de Devon. Finalment, el capítol sisè pren en consideració el futur del paisatge històric rural de Devon. Els resultats poden enriquir els debats sobre la preservació d'alguns paisatges particulars.