Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

diumenge, d’agost 30, 2009

El paisatge de les mines a l'edat mitjana a Anglaterra


Stephen RIPPON - Peter CLAUGHTON - Chris SMART, Mining in a medieval Landscape. The Royal Silver Mines of the Tamar Valley, University of Exeter Press, Exeter, 2009, 207 pàgs.
Aquest llibre estudia una indústria, les mines de plata o argent, que va tenir una profunda importància, tant pel que fa a l'economia local com pel que fa a la història de la mineria anglesa: les mines reials dels darrers segles medievals de Bere Ferrers a la vall de Tamar, a la frontera entre Cornualla i Devon.
Contingut: 1. Introducció: l'impacte de la indústria en el paisatge medieval. 2. La riquesa de la terra: els recursos de metall al Devon medieval. 3. La producció d'argent a la Anglaterra medieval i les mines de Devon. 4. L'extracció i el processament de les menes d'argent. 5. El combustible de la indústria: l'administració de l'aigua i de la fusta. 6. La comunitat minera i el seu impacte en el paisatge sencer. 7. Discussió i conclusions.
Amb relació a la mineria, cal esmentar els treballs de M.-C. BAILLY-MAITRE a França, esmentats en un escrit fet en aquest mateix bloc el setembre de 2008. Pel que fa a Catalunya, els treballs actualment en curs duts a terme per Albert Martínez Elcacho sobre els crossos d'argent i l'extracció d'aquest metall al Priorat poden ésser una bona aportació al coneixement de la mineria de l'argent al nostre país.