Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

dimecres, de març 20, 2013

Paisatges d'Occitània, del món romà al segle XXI


Jean-Loup ABBÉ (ed.), Une longe histoire: la construction des paysages méridionaux. Actes du colloque des 23-24 mai 2008, Carcassonne, Meridiennes, Tolosa, 2012, 151 p. i CD. Aquest llibre inclou una presentació de J.-L. Abbé, dedicada al paisatge, l'empremta de les societats sobre llur entorn. També té una introducció de R. Cazals. Consta d'una primera part dedicada a les indústries i l'impacte que tingueren sobre el paisatge. Una segona part se centra en el paisatge rural en la llarga durada. Ch. Rendu parla de la construcció dels paisatges de muntanya amb relació als Pirineus. E. Dellong centra l'atenció en el paisatge de Narbona en època antiga. I G. Larguier estudia el pas del castell al castell-palau (castell per a l'ostentació) també al narbonès. La part tercera se centra en el paisatge urbà i pobletà medieval i sobre la seva gènesi i transformació. A. Béa i S. Servant estudien el procés de formació dels pobles situats al peu del vessant nord de la Muntanya Negra, als segles XII-XIV. I F. Loppe analitza el cas de Castèlnòu d'Arri (Castelnaudary; Aude), com un exemple de fortificació i de reestructuració de l'espai urbà, de mitjan segle XIV a mitjan segle XV. Podem traduir algunes de les ratlles de la presentació del llibre: l'interès pel paisatge és una de les preocupacions de la societat actual. Alhora protegit, amenaçat i ràpidament transformat, ha esdevingut un dels puntals de les polítiques territorials. És evident que el paisatge no és pas una realitat invariable ni un simple element decoratiu; és el resultat de l'actuació d'unes societats determinades i també d'uns medis geogràfics; així mateix, el paisatge és fruit d'un llarg procés de construcció. Els estudis inclosos en aquest llibre recullen treballs fets a partir de disciplines diferents i se centren en l'espai occità (anomenat sud de la France), des de l'Antiguitat romana fins al segle XXI.