Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

dimecres, de setembre 23, 2015

Paisatge, societat i economia a Andorra als segles XVI-XXI


Jacinto BONALES CORTÉS, Construint fronteres. Història territorial de la vall d'Andorra. Segles XVI al XXI, Consell General del Principat d'Andorra, Andorra, 2015, 418 ps. Volum segon de la Història territorial de la vall d'Andorra. Taula de contingut. Primera part: Temps de cortons (segles XVI i XVII). 1. Una nova classe social i un nou model ramader. 2. La nova estructuració del territori andorrà. 3. El manteniment dels emprius exteriors. Segona part: Del límit parroquial a la frontera internacional (segles XVIII i XIX). 4. Expansió econòmica i pressió sobre els recursos. 5. De la neutralitat a la frontera internacional. Epíleg: El camí de la modernitat (segles XX-XXI). Conclusions. És un acurat estudi sobre la societat, l'economia i els límits territorials a Andorra, a les edats moderna i contemporània. Acompanyat d'un bon nombre de mapes, quadres i fotografies.