Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

divendres, d’octubre 18, 2013

L'organització d'un país pirinenc a l'edat mitjana


Jacinto BONALES CORTÉS, Història territorial de la vall d'Andorra. Dels orígens al segle XV, Consell General, Andorra, 2013, 319 pàgs. Com s'assenyala a la coberta, aquest magnífic llibre és "una reflexió, un assaig històric sobre com es van crear els límits i com es van generar i mantenir els drets extraterritorials, però sobretot és una anàlisi de les causes politiques, econòmiques, socials i mediambientals que van generar aquest espai." S'hi analitzen les relacions entre els homes i entre aquests homes i el medi, relacions que van canviar amb el temps, que donaren com a resultat un determinat ús de i sobre l'espai, que van generar drets sobre el sòl, els quals en uns casos esdevingueren termes propis i en altres casos reconeixements d'ús aliè. Els apartats més importants del llibre són: 1. La prehistòria dels límits o els límits abans de la documentació. 2. La conformació comunitària sobre el territori. Teories i debats. 3. De l'espai d'ús al límit jurídic (segle VIII - mitjan segle XIII). 4. L'afitament del territori (de mitjan segle XIII al segle XV). Inclou nombrosos mapes i ortofotomapes.