Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

dilluns, de febrer 21, 2005

Els pobles pirinencs oberts


Benoît Cursente, Des maisons et des hommes. La Gascogne médiévale (XIe-XVe siècle), Presses Universitaires du Mirail, Tolosa, 1998.

Un poble 'casaler' (fotografia de la coberta): A primer terme veiem l'església, amb el cementiri i amb l' 'abadia'. L'hàbitat pobletà es va desenvolupar més avall, ben separat, en un desordre aparent que en realitat respon a un ordre social que ha restat llargament rigorós, el de les cases dominants (o 'casaleres'), que van ésser a l'edat mitjana l'element que va estructurar els pobles de les valls altes pirinenques.

1. El casal i l'encadenament feudal de la societat. 2. La casa i el seu casal: diverses cares d'una estructura (fins vers el 1260). 3. La casa i el seu casal: dinàmica d'una cèl·lula (fins vers el 1260). 4. La nuclearització de l'hàbitat gascó. 5. La casa, del casal al burg. 6. Permanència i adaptació dels antics casals. 7. Cases 'casaleres' i la questa a la tardor de l'edat mitjana. 8. L'hàbitat dels burgs i l'hàbitat de les bordes. 9. Històries de cases.

Posted by Hello