Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

divendres, de març 04, 2005

L'arqueologia agrària


Jean Guilaine (dir.), Pour une Archéologie Agraire. À la croisée des sciences de l'homme et de la nature, Armand Colin, París, 1991, 576 pàgs.

Les recerques creuades que uneixen, en una mateixa investigació, arqueòlegs i estudiosos del medi permeten de dibuixar els grans trets característics d'una arqueologia agrària, disciplina que intenta d'aprofundir les relacions entre les comunitats pageses i llur espai, des del neolític fins als nostres dies.

Alguns capítols: M. Guy - M. Passelac, "Prospection aérienne et télédétection des structures parcellaires"; Jean-Marie Pesez, "Outils et techniques agricoles du monde médiéval"; É. Zadora-Rio, "Les terroirs médiévaux dans le Nord et le Nord-Ouest de l'Europe", S. Lewuillon, "Les murs de pierre sèche en milieu rural", C. Perrein, "Archéologie des bocages: phytohistoire de la haie vive"; G. Jalut, "Le pollen, traducteur du paysage agraire"; etc. Posted by Hello