Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

dimecres, de gener 18, 2012

Una síntesi sobre el poblament medieval a la Gran Bretanya i Irlanda: excavacions, textos i estudi del paisatge


Neil CHISTIE i Paul STAMPER (eds.), Medieval Rural Settlement. Britain and Ireland, AD 800-1600, Windgather Press, Oxford, 2012, 369 pàgs.
Aquest volum, publicat fa molt poc temps, és una magnífica síntesi sobre el poblament medieval i, alhora, sobre l'ús de la terra i sobre aspectes econòmics i demogràfics, feta a partir de les recerques dutes a terme mitjançant mètodes arqueològics, prospeccions, anàlisis de geografia històrica, estudi de la toponímia, etc. La primera part comprèn un conjunt d'articles que mostren les recerques fetes sobre el poblament medieval a la Gran Bretanya i a Irlanda, amb referències a les diferents metodologies emprades, a les rels del paisatge medieval i al paper del poder en l'organització de l'hàbitat. Aquesta primera part, amb el nom de "Contexts, cronologies i formes" inclou treballs de Gardiner, Christie, Stamper, Dyer, Everson, Jones, Hooke, Thomas, Creighton, Barry i Lilley. La segona part presenta un conjunt d'estudis amb un abast regional o nacional. Amb el títol d'"Enquestes regionals i nacionals", inclou deu treballs (fets per Gardiner, Hinton, Turner, Wilson-North, Silvester, Kissock, Horning, Jones, Lewis, Oosthuizen, Martin, Wrathmell, Young i Dalglish). Una tercera i darrera part és dedicada a "Mètodes de recerca", amb un text de Carenza Lewis. El llibre es clou amb una àmplia bibliografia. És una aportació fonamental a l'estudi del poblament medieval.