Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

dijous, d’octubre 18, 2007

Un paisatge de l'Europa septentrional al llarg dels darrers mil anys: l'exemple de Suècia


Per Lagerås, The Ecology of Expansion and Abandonment. Medieval and Post-Medieval Land-use and Settlement Dynamics in a Landsape Perspective, Riksantikvarieämbetet, Estocolm, 2007, 256 pàgs.
Aquest llibre ens acosta a la història dels canvis esdevinguts en una societat i un paisatge d'unes terres altes marginals, situades al sud de Suècia, al llarg del darrer mil·lenni. El llibre mostra la interacció entre períodes de colonització i expansió i períodes de decadència i abandonament. Mitjançant les fonts utilitzades, les anàlisis dels pol·lens i també les dades arqueològiques i els documents escrits, l'autor situa una societat local en un context molt més ampli. Hi estudia, a partir de la perspectiva de l'arqueologia del paisatge, l'expansió medieval, la Pesta Negra, la producció de ferro, la Petita Edat del Glaç, la formació dels grans bruguerars i la introducció de la silvicultura.

dissabte, d’octubre 13, 2007

Història del paisatge de l'època moderna: l'exemple d'Escòcia


I. Whyte - K. Whyte, The Changing Scottish Landscape, 1500-1800, Routledge, Londres - Nova York, 1991, 251 pàgs.
A la fi de l'edat mitjana, Escòcia era un país empobrit, amb poca població i una economia poc desenvolupada; l'any 1800, aquest pais del nord d'Europa s'havia urbanitzat molt i el seu paisatge havia restat profundament alterat per les millores (improvement) esdevingudes en l'agricultura. Aquest llibre centra l'atenció en el món rural i analitza les característiques del poblament i de l'agricultura, que restaren molt alterades als segles XVII i XVIII, arran de la Revolució Agrícola. Els autors valoren els efectes que tingué en el paisatge el canvi del paper de l'església, el pas d'una casa forta a una mansió rural, la millora de les comunicacions i el naixement d'unes noves indústries. Índex: 1. El poblament rural abans dels "improvers". 2. La casa i la llar. 3. El camp i la granja. 4. Del castell a la mansió. 5. L'església en el paisatge. 6. El paisatge de l' "improvement" (la gran millora o progrés esdevingut en aquesta època): les Terres Baixes. 7. Les Terres Altes. 8 Transport i comunicació. 9. La indústria en el paisatge. Conclusió. Aquest llibre és un dels exemples més notables d'estudi del paisatge rural amb relació a l'època moderna!